Browsing All Posts filed under »KỆ CHỨA HÀNG TRUNG BÌNH«

Kệ Trung Tải Ke Chua Hang TAN PHUONG PHAT

Tháng Sáu 26, 2014

0

Kệ Trung Tải Ke Chua Hang TAN PHUONG PHAT. Tên sản phẩm: Kệ Trung Tải *  Hàng hóa xếp dở bằng tay, hoặc xe thanh di động. *  Tải trọng thông thường : 300 – 1200 Kg / 1tầng. *  Mặt kệ thiết kế mặt gổ ghép hoặc mân tole. *  Thích hợp kho chứa […]

Kệ Trung Tải Ke Chua Hang TAN PHUONG PHAT

Tháng Sáu 14, 2014

0

Kệ Trung Tải Ke Chua Hang TAN PHUONG PHAT.   Tên sản phẩm: Kệ Trung Tải *  Hàng hóa xếp dở bằng tay, hoặc xe thanh di động. *  Tải trọng thông thường : 300 – 1200 Kg / 1tầng. *  Mặt kệ thiết kế mặt gổ ghép hoặc mân tole. *  Thích hợp kho […]

后推式货架, CÔNG TY TNHH TM SX TÂN PHƯƠNG PHÁT -T. HOA

Tháng Tư 23, 2014

0

后推式货架, CÔNG TY TNHH TM SX TÂN PHƯƠNG PHÁT -T. HOA. 后推式货架 * 不像通廊式和 选择式货架那样通道太大。 * 存货空间彻底利用。 * 与上述两者对比,货物装卸时间快 。 * 一般可设置4-6托盘. * 仓库管理:货物按先入-后出的原则进行 ( Lifo) * 每一托盘上的载重: 1000 –3000 Kg ,或更高 * 存货面积增加70% * 以榫卯方式连接,装卸方便 * 联系电话 : 0918223724 – 0918752515 * 电子信箱: tpp@tanphuongphat.com 產品圖片             產品詳細 后推式货架Pushback增加仓库存货能力,可适用于不同规格和种类的托盘。像通廊式一样,在一排货架可放4-6托盘; 在同一格的托盘放在滑车上,轮流滑入里面。当将货物拉出来时,滑车自动向前进填补。 像通廊式的存货效率一样高,但后推货架还可以缩短货物进出时间,因为叉车不要驶入货架内。 未收到同意时,请匆从新芳发网站复制内容、图象、消息